Albion

Degree

Please note that the information on the next pages are in no way definitive and therefore might change in the future. Life-altering decisions should therefore not be made based on what you are about to read, for those we would kindly suggest you contact your course coordinator, tutor or the student advisor (more information on who best to contact, see here). Furthermore, check out the official website of the English Language and Culture Bachelor at Utrecht for more information.

The following post about het leenstelsel shall be in Dutch for complete clarity.

Het leenstelsel houdt concreet in:
1. Alle nieuwe bachelor- en masterstudenten krijgen geen basisbeurs meer. De aanvullende beurs blijft bestaan.
2. Alle huidige studenten krijgen maximaal het nominaal aantal jaren dat je over je studie mag doen aan basisbeurs. Als je dus in je derde studiejaar zit van een universitaire bachelor, kan je geen aanspraak meer maken op je vierde (master studiefinanciering) jaar. Als je in je eerste studiejaar zit, krijg je hierna nog twee jaar basisbeurs.
3. Als je uitgelopen bent en je krijgt nu nog basisbeurs, hoef je dat niet terug te betalen. Per 1 september stopt je basisbeurs dan wel. Het kan lonen om je per februari voor een nieuwe studie (bijvoorbeeld master) in te schrijven, dan val je onder de regels voor huidige studenten.
Voor meer en gedetailleerdere informatie kun je de volgende link bekijken: VIDIUS leenstelsel. Verder kun je ook altijd aan VIDIUS studentenunie vragen hoe het precies voor jou zit: contact VIDIUS